NABÓR WNIOSKÓW: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie (Typ_TIK – tylko dla firm działających do 24 miesięcy!)

Oś Priorytetowa 1, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie (Typ_Projektu_TIK – tylko dla firm działających do 24 miesięcy!)

Na dofinansowanie mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, które chcą rozwijać usługi elektroniczne typu B2B, B2C i C2C. Projekt unijny może dotyczyć zakupu produktów cyfrowych potrzebnych do realizowania tych usług.

Czytaj dalej