NABÓR WNIOSKÓW: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie (Typ_TIK – tylko dla firm działających do 24 miesięcy!)

Oś Priorytetowa 1, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie (Typ_Projektu_TIK – tylko dla firm działających do 24 miesięcy!)

Na dofinansowanie mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, które chcą rozwijać usługi elektroniczne typu B2B, B2C i C2C. Projekt unijny może dotyczyć zakupu produktów cyfrowych potrzebnych do realizowania tych usług.

1. TYPY WNIOSKODAWCY. Na dofinansowanie mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwój (funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.), które chcą rozwijać usługi elektroniczne typu B2B, B2C i C2C.

2. TYPY PROJEKTÓW. Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) będą mogły być wykorzystane w trzech modelach:
• B2B (Business to Business) - współpraca przedsiębiorstw opierająca się na zastosowaniu TIK prowadzącym do automatyzacji procesów biznesowych np. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy między przedsiębiorstwami,
• B2C (Business to Consumer) - oparcie relacji Przedsiębiorstwo-Konsument o TIK np. świadczenie e-usług, sprzedaż on-line, (przykłady: portale usługowe jakdojadę.pl, simplepublishing.pl, oraz sklepy internetowe)
• C2C (Consumer to Consumer) - interakcje biznesowe między konsumentami przy wykorzystaniu TIK np. portale sprzedażowe. (przykład: allegro.pl, oferteo.pl, clicktrans.pl,)

3. NABORU WNIOSKÓW: 12 czerwca 2017, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru). Wnioski składane są w terminie do 30 czerwca 2017, do godziny 15:30. PLANOWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 30.11.2017 roku. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU: 31.12.2018 roku.

4. SIEDZIBA WNIOSKODAWCY. Nabór wniosków dla podmiotów posiadające siedzibę lub oddział (spółki prawa handlowego) oraz główne miejsce prowadzenia działalności (dla działalności indywidualnych) na terenie podkarpacia. Wpis w dokumentach rejestrowych musi zostać dokonany najpóźniej na moment złożenia wniosku.

5. MAKSYMALNY OKRES REALIZACJI INWESTYCJI: 12 miesięcy.

6. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:
• Wsparcie na podstawie rozporządzenia o pomocy de minimis – do 80% wydatków kwalifikowalnych.
• minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 zł,
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000 zł.

7. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:
• Wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej – 20 punktów lub Wdrożenie innowacji organizacyjnej lub marketingowej – 10 punktów;
• Stopień innowacyjności projektu – do 20 punktów;
• Zastosowanie kilku technologii w ramach nowego rozwiązania – do 20 punktów;
• Wzrost zatrudnienia – do 20 punktów;
• Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa – do 15 punktów;
• Wkład własny wyższy od wymaganego – do 5 punktów.

Jako doświadczona firma doradcza zapewniamy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich na wszystkich etapach realizacji.
Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa potrzeb inwestycyjnych i możliwości otrzymania dofinansowania.

Druk działania - pobierz!

Alokacja przeznaczona na konkurs: ok. 50 000 000 zł

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: +48 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www: www.verum.net.pl