O Firmie

Historia:
Firma VERUM Dominik Rybka rozpoczęła działalność w 2011 roku w ramach ważnej decyzji życiowej obejmującej przejście ze stanowiska etatowego w dużej firmie doradczej na własną działalność gospodarczą. Decyzja o otwarciu własnego biznesu była spowodowana świadomością istnienia niezaspokojonych potrzeb Klientów oraz możliwością i wizją ich spełnienia. Wykształcenie, doświadczenie oraz ogromne zaangażowanie pozwoliło  nam na osiągnięcie dużego potencjału w zakresie ilości świadczonych usług z jednoczesną gwarancją ich wysokiej jakości. 

Profil:
Zdobyte doświadczenie osobiste oraz grono sprawdzonych współpracowników pozwala w pełni profesjonalnie świadczyć usługi pozyskania dotacji unijnych dla firm. Od początku profil firmy skoncentrowany był na obsłudze przedsiębiorstw. Kierując się zasadą, iż lepiej znać się na jednej rzeczy a dobrze, niż na kilku, lecz pobieżnie -  jako spektrum dziedzinę naszego działania obraliśmy kompleksową usługę pozyskania dotacji lub innego źródła finansowania. W skład świadczonych usług wchodzą takie elementy jak: audyty innowacyjności, pozyskanie i rozliczenie dotacji, opinie o innowacyjności, transfer technologii, kontakt z jednostkami B+R, wycena i komercjalizacja technologii, i podobne.

Misja i filozofia:
Rozwój gospodarki. Misją firmy VERUM jest profesjonalne wsparcie rodzimych firm w ciągłym procesie ich rozwoju i dostosowania do wymagających europejskich i światowych rynków. Polska zmienia się na naszych oczach przy dużym udziale funduszy unijnych, choć nadal mamy braki - choćby w ilości udzielanych patentów, które są strategicznym wskaźnikiem budowy trwałej pozycji konkurencyjnej. Strategicznym celem firmy VERUM jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa w zakresie skutecznego pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych. Celem dodatkowym jest podnoszenie świadomości polskich przedsiębiorców co do konieczności zwiększania wydatków i wysiłków ukierunkowanych na wzrost innowacyjności naszej gospodarki.
Praca z pasją i zaangażowaniem. Naszym największym atutem jest zespół profesjonalistów. Doskonale wiemy, że efektywność doradztwa zależy od wiedzy, umiejętności i doświadczenia ludzi, którzy je oferują. Nasze  doświadczenie zdobyliśmy na przestrzeni lat podczas realizacji wielu projektów oraz wspierania w zarządzaniu firmami z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw. W ramach tej współpracy nasi Klienci zyskują kompendium wiedzy całego zespołu specjalistów.
Indywidualne podejście. W trakcie współpracy stawiamy na indywidualne doradztwo proponując autorskie rozwiązania dopasowane do specyfiki każdego przedsiębiorstwa. Poszczególne firmy działają według innych zasad, w różnych środowiskach i branżach, a także mają odmienne oczekiwania, dlatego też współpracując z Klientami, opracowujemy każdorazowo spersonalizowane rozwiązania zapewniające maksymalizację korzyści.

Zespół:
Zespół firmy VERUM tworzy, oprócz osoby właściciela, grono współpracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży pozyskania funduszy unijnych. Praktyka uczy, iż największą skuteczność można osiągnąć posiłkując się wysokiej klasy branżowcami z danej dziedziny. Wyklucza to sytuację, w której specjalista "uczy" się sporządzać dokumentację na jakimś przypadku. Współpraca z firmą VERUM to gwarancja uzyskania profesjonalnego wsparcia doradczego w zakresie dotacji unijnych dla firm.