Aktualności

Chwalimy się. Kolejny sukces firmy VERUM.


Kolejne sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach działania RPO PODKARPACKIE 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu TIK.

Więcej…

Kolejny sukces - LUBUSKI BON NA INNOWACJE z firmą VERUM

Kolejne sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach poddziałania
Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń.

Więcej…

Misja i filozofia.
Rozwój gospodarki. Misją firmy VERUM jest profesjonalne wsparcie rodzimych firm w ciągłym procesie ich rozwoju i dostosowania do wymagających europejskich i światowych rynków. Polska zmienia się na naszych oczach przy dużym udziale funduszy unijnych, choć nadal mamy braki - choćby w ilości udzielanych patentów, które są strategicznym wskaźnikiem budowy trwałej pozycji konkurencyjnej. Strategicznym celem firmy VERUM jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa w zakresie skutecznego pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych. Celem dodatkowym jest podnoszenie świadomości polskich przedsiębiorców co do konieczności zwiększania wydatków i wysiłków ukierunkowanych na wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Zespół.
Zespół firmy VERUM tworzy, oprócz osoby właściciela, grono współpracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży pozyskania funduszy unijnych. Praktyka uczy, iż największą skuteczność można osiągnąć posiłkując się wysokiej klasy branżowcami z danej dziedziny. Wyklucza to sytuację, w której specjalista "uczy" się sporządzać dokumentację na jakimś przypadku. Współpraca z firmą VERUM to gwarancja uzyskania profesjonalnego wsparcia doradczego w zakresie dotacji unijnych dla firm.