Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie (Typ_TIK – tylko dla firm działających do 24 miesięcy!)

Oś Priorytetowa 1, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie (Typ_Projektu_TIK – tylko dla firm działających do 24 miesięcy!)

Więcej…

II Podkarpackie Forum Audytu - zaproszenie!

Serdecznie zapraszamy na II Podkarpackie Forum Audytu, które odbędzie się 17 marca 2017 roku (rozpoczęcie o godz. 9:00), na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ćwiklińskiej 2, 35- 601 Rzeszów.

Więcej…

Misja i filozofia.
Rozwój gospodarki. Misją firmy VERUM jest profesjonalne wsparcie rodzimych firm w ciągłym procesie ich rozwoju i dostosowania do wymagających europejskich i światowych rynków. Polska zmienia się na naszych oczach przy dużym udziale funduszy unijnych, choć nadal mamy braki - choćby w ilości udzielanych patentów, które są strategicznym wskaźnikiem budowy trwałej pozycji konkurencyjnej. Strategicznym celem firmy VERUM jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa w zakresie skutecznego pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych. Celem dodatkowym jest podnoszenie świadomości polskich przedsiębiorców co do konieczności zwiększania wydatków i wysiłków ukierunkowanych na wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Zespół.
Zespół firmy VERUM tworzy, oprócz osoby właściciela, grono współpracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży pozyskania funduszy unijnych. Praktyka uczy, iż największą skuteczność można osiągnąć posiłkując się wysokiej klasy branżowcami z danej dziedziny. Wyklucza to sytuację, w której specjalista "uczy" się sporządzać dokumentację na jakimś przypadku. Współpraca z firmą VERUM to gwarancja uzyskania profesjonalnego wsparcia doradczego w zakresie dotacji unijnych dla firm.