Aktualności

Kolejny sukces firmy VERUM.

Kolejny sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach poddziałania WRPO 1.2.4 na inwestycje już dokonane.

Więcej…

NABÓR WNIOSKÓW: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie RPO Województwa Podkarpackiego

RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Działanie: Oś Priorytetowa 1, działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie – pomoc de minimis
 
1. CEL DZIAŁANIA
Wsparcie obejmowało będzie rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Pomoc nie będzie udzielana na inwestycje prowadzące wyłącznie do odtworzenia lub zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Więcej…

Misja i filozofia.
Rozwój gospodarki. Misją firmy VERUM jest profesjonalne wsparcie rodzimych firm w ciągłym procesie ich rozwoju i dostosowania do wymagających europejskich i światowych rynków. Polska zmienia się na naszych oczach przy dużym udziale funduszy unijnych, choć nadal mamy braki - choćby w ilości udzielanych patentów, które są strategicznym wskaźnikiem budowy trwałej pozycji konkurencyjnej. Strategicznym celem firmy VERUM jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa w zakresie skutecznego pozyskania i rozliczenia funduszy unijnych. Celem dodatkowym jest podnoszenie świadomości polskich przedsiębiorców co do konieczności zwiększania wydatków i wysiłków ukierunkowanych na wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Zespół.
Zespół firmy VERUM tworzy, oprócz osoby właściciela, grono współpracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży pozyskania funduszy unijnych. Praktyka uczy, iż największą skuteczność można osiągnąć posiłkując się wysokiej klasy branżowcami z danej dziedziny. Wyklucza to sytuację, w której specjalista "uczy" się sporządzać dokumentację na jakimś przypadku. Współpraca z firmą VERUM to gwarancja uzyskania profesjonalnego wsparcia doradczego w zakresie dotacji unijnych dla firm.