Chwalimy się. Kolejny sukces firmy VERUM.

Kolejne sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach działania RPO PODKARPACKIE 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

ZAKRES WSPÓŁPRACY OBEJMOWAŁ: analizę potrzeb badawczych, wyszukanie jednostki badawczo - rozwojowej, wsparcie w podpisaniu umowy b+r oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.

Aplikacja otrzymała ocenę punktową na poziomie 80 punktów na 100 możliwych oraz znalazła się w gronie 116 firm, które otrzymało wsparcie na tle 1200 ogólnie złożonych wniosków.

Ogólna wartość projektów wynosi 3 292 027,46,09, a wartość dotacji to 1 523 180,10.

Naszym Klientom gratulujemy świetnego wyniku i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zespół VERUM