Kolejny sukces - Kredyt na innowacje technologiczne z firmą VERUM

Kolejne sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, 3 Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, PO IR 2014-2020.

Zakres współpracy obejmował kompleksowe przygotowania  Wnioskodawcy/przyszłego Beneficjenta do pozyskania wsparcia zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Zakres prac obejmował w szczególności:
- opracowanie konstrukcji projektu w połączeniu z doborem dostępnych dotacji,
- pozyskanie i realizacja proinnowacyjnych usług w ramach KSU KSI PARP - jako wsparcie procesu wdrożenia innowacji,
- pozyskanie jednostki B+R, z którym zrealizowane zostały dwie umowy współpracy B+R,
- pozyskanie wsparcia w ramach BONU NA INNOWACJE,
- pozyskanie finansowanie zewnętrznego oraz złożenie wniosku o ZASTRZEŻENIE PATENTOWE- w trakcie procedowania,
- pozyskanie i opracowanie opinii o nowej technologii
- wsparcie w pozyskaniu promesy bankowej,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do działania 3.2.2. KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE;

Ogólna wartość projektu wynosi 10 788 822,00, a wartość dotacji to 6 000 000,00.

Naszemu Klientowi gratulujemy świetnego wyniku i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zespół VERUM