Kolejny sukces - dotacja na strategię wzorniczą - PO PW 1.4

Kolejne sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach poddziałania
PO PW 1.4 Wzór na konkurencję.

Zakres współpracy obejmował kompleksowe przygotowania  Wnioskodawcy/przyszłego Beneficjenta do pozyskania wsparcia zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Zakres prac obejmował w szczególności:
- przeprowadzenie procesu wyboru dostawcy strategii,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do działania,

Ogólna wartość projektu wynosi 59 040,00, a wartość dotacji to 40 800,00.

Projekt został wysoko oceniony i zajął 9 miejsce na tle 129 wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie.

Naszemu Klientowi gratulujemy świetnego wyniku i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zespół VERUM