Dotacje Unijne

Audyt Unijny. Jest wstąpną weryfikacją możliwości pozyskania dotacji na dany cel inwestycyjny. Weryfikacja dokonywana jest na spotkaniu osobistym, telefoniczne lub mailem. Główne aspekty weryfikowane w tym etapie to kwestie formalne [czy dany podmiot może wystąpić o wsparcie] oraz kwestie merytoryczne [czy projekt spełnia na wystarczająco dużo wymogów merytorycznych by otrzymał wsparcie]. Audyt jest bezpłatny.

Dokumentacja Aplikacyjna. Kolejnym etapem jest przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej składającej się najczęściej z wniosku o dofinansowanie, biznes planu oraz załączników. Etap ten ma największe znaczenie w procesie pozyskania dotacji. Dobrze przygotowany wniosek zwiększa szasne otrzymania dotacji oraz gwarantuje płynną realizację inwestycji ze wsparciem unijnym aż do momentu wypłaty całej dotacji na konto wnioskodawcy. Etap ten jest płatny. Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia skomplikowania dokumentacji oraz czasu w jakim wniosek ma zostać przygotowany [w myśl zasady: im bliżej do zamknięcia naboru wniosków tym drożej]

Rozliczenie projektu. To szereg działań zmierzających do skutecznej realizacji inwestycji ze wspraciem unijnym zgodnie z podpisaną przez wnioskodawcę umową o dofinansowanie. Rozliczenie może trwać do 24 miesięcy. Obejmuje on przed wszystkim: aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, wnioski o płatność, wnioski sprawozdawcze, aneksy do umowy, weryfikacja stanu dokumetnacji złożonej w urzędzie, przygotowanie dokumentacji do kontroli, obecność podczas kontroli projektu w miejscu jej dokonania, stały kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikami odpowiedzialnymi za projekt po stronie firmy VERUM.

Audyt Końcowy Projektu. Jest usługą dodatkową – dotyczy wnioskodawców zainteresowanych możliwością sprawdzenia poprawności dokumentacji w zakresie rozliczenia lub stopnia spełnienia wymaganych wskaźników danego projektu. Usługa jest płatna. Wynagrodzenie uzależnione jest od zakresu przeprowadzonego audytu.

"Reanimacja" projektu. Jest usługą dodatkową – mająca zastosowanie w momencie "zatoru" na jakimś etapie realizacji projektu. Najczęściej jest to spowodowane koniecznością zmiany urządzenia lub technologii będące efektem zmian rynkowych, błędnego przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego lub problemem z wyrobieniem wskaźników produktu lub rezultatu – założonych w dokumentacji aplikacyjnej. Usługa jest płatna. Wynagrodzenie uzależnione jest od ilości pism i poziomu skomplikowania sprawy.

Pożyczki z dofinansowaniem [JEREMIE i INNOWA]. Alternatywą dla dotacji są instrumenty zwrotne takie jak pożyczki [ JEREMIE i INNOWA] z dotacją do oprocentowania. Są to produkty mniej korzystne niż dotacje bezzwrotne ale mają pełne uzasadnienie w przypadku: pilnej potrzeby pozyskania finansowania – nabór wniosków jest ciągły – decyzja o przyznaniu nawet w ciągu 3 tygodni, braku możliwości pozyskania dotacji z powodu wykluczeń formalnych lub małych szans na otrzymanie dotacji, nowej firmy lub słabej kondycji finansowej. Dodatkowo koszt pożyczenia danej sumy jest niższy niż oferują to banki.