CIEKAWE NABORY WNIOSKÓW - ANALIZA MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

CIEKAWE NABORY WNIOSKÓW. Raport z możliwości pozyskania dotacji dla firm z terenu całego kraju. Zapraszamy do kontaktu.


NABORY REGIONALNE:
1.    WIELKOPOLSKA!!! WRPO 1.5.2 Wzmocnienie Konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Wsparcie obejmuje zakup środków trwałych oraz WNP. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać do 45% dofinansowania dla projektu , a maksymalna jego wartość dotacji może wynieść aż 5 000 000 zł!
2.    DOLNYŚLĄSK!!! RPO WD Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Wsparcie obejmuje - wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Nabór obejmuje projekty z obszaru całego województwa.
3.    KUJAWSKO POMORSKIE!!! RPO K-P 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP. Celem działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Projekt powinien zakładać wprowadzenie innowacji procesowej lub produktowej oraz wdrażać wyniki prac badawczo-rozwojowych. Premiowane będą projekty, w wyniku których wzrośnie liczba zatrudnionych osób we wspartych przedsiębiorstwach.]
4.    ŚLĄSKIE!!! RPO ŚLĄSKIE 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej. Zakup oprogramowania, wspierającego prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Wsparcie inwestycji, w wyniku których przedsiębiorstwa MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz usprawniać pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.
5.    WARMIŃSKO - MAZURSKIE!!! RPO WARMIŃSKO - MAZURSKIE 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP. Celem projektu ma być wsparcie działań zwiększających udział technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem MŚP, ukierunkowanych na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, usprawnienia kontaktu z klientem lub internacjonalizacji. W ramach działania można będzie zakupić oprogramowanie m.in. służące zarządzaniu zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzaniu systemami księgowo-finansowymi, zarządzaniu produkcją, kontaktem z klientem, czy automatyzacji procesów produkcyjnych..
6.    PODKARPACKIE!!! Oś Priorytetowa 1, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie (Typ_Projektu_TIK – tylko dla firm działających do 24 miesięcy!). Na dofinansowanie mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwój (funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.), które chcą rozwijać usługi elektroniczne typu B2B, B2C i C2C.
7.    PODKARPACKIE!!! Oś Priorytetowa 1, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP. Wsparcie obejmowało będzie rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

NCBIR / PARP / BGK – CAŁA POLSKA
1.    PO Inteligentny Rozwój_BGK_ Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” . „Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.
2.    PO Inteligentny Rozwój_PARP_ Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
3.    PO Inteligentny Rozwój_PARP_Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
4.    PO Inteligentny Rozwój_PARP_Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
5.    NOWOŚĆ!!! TYLKO WOJEWÓDZTWA INNE NIŻ POLSKA WSCHODNIA!!!! PO Inteligentny Rozwój_PARP_Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
6.    PO Inteligentny Rozwój_PARP_ Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku".
Terminy naborów - http://poir.parp.gov.pl/images/poir/harmonogram/Harmonogramu-PARP_POIR_2018_25.06.2018.pdf
1.    PO Inteligentny Rozwój_NCBIR_Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane  przez przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
2.    PO Inteligentny Rozwój_NCBIR_Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R (INNOWACYJNY RECYKLING, INNONEUROPHARM, , INNOMOTO, INNOSHIP). Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. Dofinansowanie będą projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
3.    PO Inteligentny Rozwój_Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.
Terminy naborów - http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/harmonogram_poir_2018_aktualizacja_czerwiec.pdf

POLSKA WSCHODNIA – (ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODKARPACIE, LUBELSKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE)
1.    PO Polska Wschodnia_PARP_ Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP. Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.
2.    PO Polska Wschodnia_PARP_ Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R
3.    PO Polska Wschodnia_PARP_ Poddziałanie 1.4. Wzór na konkurencję. Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystanie procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej).
Terminy naborów - http://popw.parp.gov.pl/terminy-naborow/terminy-naborow-dla-programu-operacyjnego-polska-wschodnia

INNE
1.    NOWOŚĆ!!! ZUS_PREWENCJA WYPADKOWA. Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W konkursie wybierzemy projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Link do strony naboru - http://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
Mobile: +48 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.| www: www.verum.net.pl