Chwalimy się. Kolejny sukces firmy VERUM.


Kolejne sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach działania RPO PODKARPACKIE 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu TIK.

ZAKRES WSPÓŁPRACY OBEJMOWAŁ: analizę działania, budowę koncepcji projektu, kontakt z dostawcą rozwiązań IT.

Ogólna wartość projektów wynosi 159 900,00 zł, a wartość dotacji to 104 000,00 zł.

Naszym Klientowi gratulujemy świetnego wyniku i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zespół VERUM