Chwalimy się. Kolejny sukces firmy VERUM.

Kolejne sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach działania RPO PODKARPACKIE 1.4.1 Dotacje bezpośrednie w ramach pomocy de minimis.

ZAKRES WSPÓŁPRACY OBEJMOWAŁ: analizę potrzeb badawczych, budowa koncepcji projektu oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.

Ogólna wartość projektów wynosi  776 270,47 zł, a wartość dotacji to 378 668,52 zł.

Naszym Klientowi gratulujemy świetnego wyniku i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zespół VERUM