NABÓR WNIOSKÓW: działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
 
1. CEL DZIAŁANIA
Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Działanie przeznaczone jest dla mikro i małych przedsiębiorców.

Wsparcie w ramach działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej, co najmniej w skali województwa lubelskiego, wpisującej się w inteligentne specjalizacje (kod PKD projektu musi być zgodny z listą kodów PKD przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych lub zleconych przez wnioskodawcę bądź planowanych do nabycia i wdrożenia w wyniku realizacji projektu.
Promowane będą projekty, w których:
• Nastąpi wdrożenie wyników prac B+R
• Wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności B+R
• Istnieje uzasadniona potrzeba współpracy Wnioskodawcy z jednostką naukową w kontekście projektu
• Nastąpi wzrost działalności eksportowej Wnioskodawcy
• Nastąpi wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
• Zostaną wykorzystane ekoinnowacje w zakresie oszczędności energii, surowców, wody lub zastosowanie technologii mało i bezodpadowych.
Typy Projektów:
Dofinansowanie przeznaczone będzie w szczególności na:
• Stworzenie lub doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw celem wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
• Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
• Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
• Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań (nabycie praw do własności intelektualnej, stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej).
 
2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW
Wnioski składać będzie można w terminie od 30 czerwca 2016 do 08 września 2016 r
 
3. DLA KOGO
mikro, małe przedsiębiorstwa,
 
4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu zaliczyć można:
• Nieruchomości - max do 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu
• Materiały i roboty budowlane - max do 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu
• Nowe i używane środki trwałe
• Wartości niematerialne i prawne
 
5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
Poziom dofinansowania projektu do 70%
• Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN
• Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN
• Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
• Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: 30 000,00 PLN
 
6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo lubelskie

Źródło: http://rpo.lubelskie.pl/nabor-340-3_7_wzrost_konkurencyjnosci_msp.html

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www: www.verum.net.pl