NABÓR WNIOSKÓW: działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

RPO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Działanie 1.3 Wsparcie MŚP

1. CEL DZIAŁANIA
Dotacja przeznaczona na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym. Wspierana będzie produkcja masowa wyrobów innowacyjnych. Preferowane będą innowacje będące wynikiem prac B+R oraz przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym.
Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:


W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych (wyłącznie w sektorze produkcyjnym),
w tym np.:
•rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
•dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
•inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.
 
2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW
Wnioski składać można w terminie od 25 lipca 23 sierpnia 2016 roku do godz. 15:30.
 
3. DLA KOGO
Firmy produkcyjne z terenu Województwa Podlaskiego, Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu zaliczyć można:

• Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym: niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko), mapy lub szkice sytuujące projekt. Wydatki wymienione w pkt 1 są kwalifikowane w ramach pomocy de minimis (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca2015  w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020).
• Maszyny.
• Środki transportu, gdy środek transportu nabywany jest przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną).
• Roboty budowlane.
• Środki trwałe.  
• Zakup gruntów.  
• Urządzenia.  
• Wartości niematerialne i prawne.
 
5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
• Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 70% dla mikro-
i małych przedsiębiorstw, 60% dla średnich przedsiębiorstw.
• Wsparcie do 14 000 000 zł.
• Istnieje możliwość otrzymania zaliczki.
• Budżet konkursu wynosi 60 000 000 zł.
 
6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo podlaskie

Źródło: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach.html

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: +48 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www: www.verum.net.pl