NABÓR WNIOSKÓW: WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Informujemy, iż za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego został ogłoszony nabór wniosków, w ramach którego możecie Państwo docelowo otrzymać nawet 5 000 000,00 PLN

na zakup nowych środków trwałych (maszyny, urządzenia, linie technologiczne, itp.) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich firm z rejonu Wielkopolski. W załączeniu przesyłam materiały dotyczące konkursu.

WAŻNE! Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach poddziałania 1.5.2 zobowiązani są załączyć opinię o innowacyjności. Specyfikacja opinii o innowacyjności w załączniku.

ZAŁOŻENIA KONKURSÓW
I KONKURS WRPO 1.5.2 - RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15
•Link do strony naboru: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/71
•Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 16.11.2015 r. od godziny 7.30 do dnia 30.11.2015 r. do godziny 15.30.
•Kto może składać wnioski: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.
•Na co można otrzymać dofinansowanie: Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:
- środki trwałe;
- wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).
•Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 298 000 000,00 PLN
•Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
- średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.
•Minimalna wartość dofinansowania: 50 000,00 PLN
•Maksymalna wartość dofinansowania: 1 000 000,00 PLN
•Minimalny wkład własny projektu:
- mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych;
- średnie przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych.
•Kryteria wyboru projektów: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/001/222/original/1_-_Kryteria_Wyboru_Projekt%C3%B3w.pdf?1443542989

II KONKURS WRPO 1.5.2 - RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15
•Link do strony naboru: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/72
•Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 16.11.2015 r. od godziny 7.30 do dnia 30.11.2015 r. do godziny 15.30.
•Kto może składać wnioski: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.
•Na co można otrzymać dofinansowanie: Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:
- środki trwałe;
- wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).
•Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 100 000 000,00 PLN
•Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
- średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.
•Minimalna wartość dofinansowania: powyżej 1000 000,00 PLN
•Maksymalna wartość dofinansowania: 5 000 000,00 PLN
•Minimalny wkład własny projektu:
- mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych;
- średnie przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych.
•Kryteria wyboru projektów: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/001/235/original/1_-_Kryteria_Wyboru_Projekt%C3%B3w.pdf?1443543495

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z ekspertem - Dominik RYBKA
mobile: +48 796-071-188 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www: www.verum.net.pl