SZKOLENIE WARTE UWAGI - POLECAMY

W związku z realizacją projektu "Czas na EkoPrzedsiębiorstwo" zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz doradztwie z ochrony środowiska. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, przy współpracy z PARP, a do udziału zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego.W ramach projektu proponujemy skorzystanie z następujących działań:

- AUDYT ŚRODOWISKOWY DLA FIRMY - identyfikacja potrzeb i obszarów do poprawy w zakresie ochrony środowiska, wskazanie jakie firma ma obowiązki środowiskowe, jakie dokumenty powinna posiadać,
- INDYWIDUALNE DORADZTWO w zakresie przepisów prawnych z ochrony środowiska - do Państwa dyspozycji będzie specjalista ds. ochrony środowiska, który pomoże w uporządkowaniu spraw związanych z ochroną środowiska,
PAKIET SZKOLEŃ obejmujący min. następującą tematykę:
- ogólne obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska,
- sprawozdawczość roczna, gospodarka odpadami,
- ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (procedury postępowania),
- dotacje na inwestycje i nowoczesne technologie (BAT),
- zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na środowisko,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- procesy energooszczędne.

W ramach zawartej Umowy Projektodawca zapewni:
a) Bezpłatne wsparcie szkoleniowo doradcze:
Doradztwo z zakresu przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb przedsiębiorstw - 20 godzin
Szkolenie ogólne z zakresu zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii - 32 godziny lekcyjne
Indywidualne doradztwo dla przedsiębiorstw - 40 godzin
b) Plan wdrożenia proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwie
c) Zajęcia teoretyczno - praktyczne
d) Kadrę trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach
e) Sale szkoleniowe o odpowiednim zapleczu technicznym
f) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (pod warunkiem uczestnictwa w min. 80% zajęć)
g) Catering podczas szkolenia
h) Zwrot kosztów dojazdu i noclegu

Ponadto dla przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych na inwestycje, proponujemy skorzystanie w ramach projektu z bezpłatnych warsztatów w zakresie tworzenia wniosków aplikacyjnych w różnym zakresie. Szczegółowy zakres tematyczny szkoleń oraz termin ich realizacji, będzie dobrany według indywidualnego zapotrzebowania firmy. W projekcie może wziąć udział dowolna liczba osób z jednego przedsiębiorstwa. Udział w projekcie jest dla Państwa całkowicie bezpłatny.
Wstępny harmonogram (I grupa - Rzeszów) - 32 godziny - 24-27.03.2015 (wtorek - piątek) (możliwość zmiany terminów lub organizacja zajęć popołudniami)Szkolenia odbędą się w sali szkoleniowej w Centrum Rzeszowa.

Więcej informacji o projekcie pod adresem: http://eko-przedsiebiorstwo.pl/W przypadku pytań z Państwa strony i uzyskania szczegółowych informacji, zapraszam do kontaktu. Proszę również o kontakt w przypadku problemów z wypełnianiem dokumentów projektowych.

Kontakt: Econat Natalia Cios | kom: 601 433 739

Serdecznie zapraszamy!