Nabór wniosków do konkursów „Vouchery dla przedsiębiorstw” i „Vouchery dla inicjatyw klastrowych”

Konkurs „Vouchery dla przedsiębiorstw” to narzędzie ułatwiające przedsiębiorstwu współpracę z oferentem wiedzy na rzecz realizacji prac badawczo-rozwojowych. Voucher dostępny jest dla Wnioskodawców, którzy potrzebują zewnętrznego doradztwa i ekspertyzy badawczo-rozwojowej.


1. CEL DZIAŁANIA
Voucher to wsparcie działania na rzecz przezwyciężenia konkretnego problemu, obejmujące wypracowanie rozwiązań podnoszących możliwości rozwoju, dyfuzji wiedzy i technologii oraz zwiększających zdolności strategiczne i konkurencyjne danego przedsiębiorstwa, poprzez innowacje produktowe.Voucher ma za zadanie wsparcie współpracy nauki z gospodarką w zidentyfikowanych w Wielkopolsce obszarach inteligentnych specjalizacji.

Voucher może być wykorzystany dla działań badawczych dążących do opracowania koncepcji wdrożenia: innowacji produktowej – to jest wdrożenia produktu/ usługi, które są nowe lub istotnie ulepszone z punktu widzenia ich charakterystyki funkcjonalnej lub celów użytkowych.

2. TERMINY NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW
Data ogłoszenia: 12.09.2014 r.
Data zakończenia naboru: 13.10.2014 r.
Data rozliczenia merytorycznego i finansowego wykonania projektu badawczego - do 15.04.2015 r.

3. DLA KOGO Beneficjentami Programu mogą zostać:
klastry.
mikro, -mały lub średni przedsiębiorca.

4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty zakupu Usług/i związanych/ej z realizacją przez Wykonawcę projektu badawczego, który został wybrany do objęcia wsparciem.

5. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
Maksymalny poziom wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi  100% wydatków kwalifikowanych
Vouchery dla przedsiębiorstw - 17  voucherów o łącznej wartości: 510.000,00 PLN (do 30.000,00 PLN na voucher)
Vouchery dla inicjatyw klastrowych - 4 vouchery o łącznej wartości: 240.000,00 PLN (do 60.000,00 PLN na voucher)

6. MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA: 30 tys zł PLN

7. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: wielkopolska

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj sie z ekspertem - Dominik Rybka, mobile: 796-071-188, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.