Nabór wniosków w programie PATENT PLUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Program PATENT PLUS stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie.

1. CEL DZIAŁANIA
Możliwe jest staranie się o przyznanie środków przeznaczonych na realizację dwóch lub jednego z etapów obejmujących:

Etap I:

  • badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią wynalazku;
  • analizę zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową;
  • opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku.

Etap II

  • zgłoszenie wynalazku w procedurze EPC (patent europejski na podstawie Konwencji o udzieleniu patentów europejskich);
  • zgłoszenie wynalazku w trybie PCT (patent międzynarodowy - układem PCT objętych jest 139 państw na podstawie Układu o Współpracy Patentowej sporządzonego w Waszyngtonie);
  • wejście w fazy krajowe państw - innych niż RP - w których zgłaszający, zgodnie z deklaracją ubiega się o patent.

2. INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
w przypadku Wnioskodawcy nie będącego przedsiębiorcą dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych Maksymalny poziom wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw wynosi od 45% do 100% wydatków kwalifikowanych; dla średnich - od 35% do 100%.

3. MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA: 800 tys zł PLN

4. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: ogólnopolski

W ramach poprzednich trzech edycji konkursu ze wsparcia skorzystały 32 podmioty, w tym 15 przedsiębiorców, a łączna kwota dofinansowania wyniosła prawie 11 mln zł. Budżet czwartej edycji wynosi 10 mln zł. Łączny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy. Aplikacje można składać za pomocą elektronicznego systemu składania wniosków


Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj sie z ekspertem - Dominik Rybka, mobile: 796-071-188, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.