Kolejny sukces - LUBUSKI BON NA INNOWACJE z firmą VERUM

Kolejne sukces firmy VERUM. Opracowany przez nas wniosek aplikacyjny otrzymał wsparcie w ramach poddziałania
Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń.


Zakres współpracy obejmował kompleksowe przygotowania  Wnioskodawcy/przyszłego Beneficjenta do pozyskania wsparcia zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Zakres prac obejmował w szczególności:
- opracowanie konstrukcji projektu w połączeniu z doborem dostępnych dotacji,
- pozyskanie jednostki B+R, z którym zrealizowany zostanie projekt,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do działania,

Ogólna wartość projektu wynosi 115 000,00, a wartość dotacji to 97 750,00.

Naszemu Klientowi gratulujemy świetnego wyniku i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zespół VERUM