NABÓR WNIOSKÓW: WRPO 1.2 SCHEMAT IV - NA INWESTYCJE JUŻ ZREALIZOWANE!

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków z działania WRPO 1.2 schemat IV na iwestycje już zakończone. Działanie skierowane jest na dofinansowanie projektów już zrealizowanych, co oznacza, iż jeśli w okresie X (okres kwalifikowalności kosztów zostanie podany wraz z ogłoszeniem konkursu). W trakcie ostatniego naboru okres kwalifikowalności rozpoczynał się z dniem 1 stycznia 2012 roku.

1. KIEDY?
LISTOPAD 2014;

2. ISTOTA DZIAŁANIA:
Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy m in. poprzez:
· inwestycje w środki trwałe ( maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur; wyposażenia  technicznego dla prac biurowych;  infrastruktury technicznej)
· inwestycje w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy   technicznej)
· wytworzenie budowli lub budynków

W ramach działania preferowane będą projekty zakładające m.in.:
· innowacyjność technologiczną, procesową, produktową, produktowo-usługową, organizacyjną)
· realizację na obszarach wiejskich
· rozwiązania w zakresie ochrony środowiska
· zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwie

3. NA CO?
Nabycie środków trwałych (maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, aparatury, wyposażenia)
Zakup wartości niematerialnych i prawnych (nabycie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej)
Wytworzenie budowli lub budynków

4. DLA KOGO?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przy czym przedsiębiorstwa z sektora MSP ubiegające się o wsparcie muszą prowadzić działalność i/lub mieć siedzibę na terytorium Wielkopolski oraz muszą realizować projekt na terenie Województwa Wielkopolskiego.

5. JAKA DOTACJA?
Maksymalny poziom dofinansowania (%): do 60%
Minimalny wkład własny beneficjenta (%): 40%
Forma płatności: refundacja,
Minimalna/maksymalna kwota wsparcia:
· minimalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: powyżej 200 000 PLN.
· minimalna kwota dofinansowania dla projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwana
 obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW: powyżej 300 000 PLN
· maksymalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:.
400 000 PLN.
· maksymalna kwota dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu 350 000 PLN
·maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na zakup środków trwałych przez
 przedsiębiorcę z sektora MSP w projektach dotyczących własnej działalności B+R (dla własnych
 potrzeb) wynosi do 400.000,00 PLN

6. OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: wielkopolska

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj sie z ekspertem - Dominik RYBKA, mobile: 796-071-188, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.